Landelijk Netwerk Burgerberaad

Wij zijn het Landelijk Netwerk Burgerberaad en hebben tot doel de kennis en bekendheid over burgerberaden te vergroten. Wij zien burgerberaden als een belangrijk middel om de zeggenschap van burgers te vergroten. Het geeft burgers de mogelijkheid mee te praten en mee te beslissen over grote maatschappelijke kwesties.

Ons streven is dat burgerberaden net zo vanzelfsprekend worden als verkiezingen!

Wat doen wij?

Krachten bundelen en kennis delen

Het landelijk netwerk brengt zoveel mogelijk kennis samen op het gebied van burgerberaden. Er is daarom veel informatie te vinden op deze website. Zoals wat een burgerberaad is, waar er al ervaring is opgedaan met burgerberaden in Nederland, wat verschillende aanpakken zijn van burgerberaden, de eerste stappen richting een burgerberaad en tot slot zijn er linkjes naar andere websites te vinden via achtergrondinformatie.  

Het netwerk treedt gezamenlijk op in de lobby voor burgerberaden richting de overheid, politieke partijen en andere relevante organisaties.

De organisaties die aangesloten zijn bij het netwerk komen een aantal keer per jaar bij elkaar om kennis te delen en van elkaar te leren. 

 

Vragen beantwoorden en inspirerende blogs

Iedereen met een vraag over burgerberaden of iedereen die hulp nodig heeft bij het opzetten van een burgerberaad kan bij ons terecht. Via deze website vind je de informatie, de persoon of organisatie die jou verder kan helpen. Ook verschijnen onder nieuws & agenda regelmatig prikkelende blogs over belangrijke thema’s rondom burgerberaden. Heb je vragen of opmerkingen voor het Landelijk Netwerk? Stel ze gerust via het contactformulier!

 

Waarom zijn burgerberaden een goed idee?

We staan met elkaar voor lastige maatschappelijk vraagstukken waar ook de politiek geen kant en klaar antwoord op heeft. Burgers voelen zich niet gehoord en willen meer zeggenschap.

Een burgerberaad brengt gelote burgers bij elkaar om tot oplossingen te komen. In een burgerberaad krijgen alle stemmen de ruimte. Niet het debat, maar de dialoog staat centraal. 

Het is belangrijk dat de politiek vooraf duidelijk maakt wat zij met de uitkomst zal doen. Het burgerberaad vormt op die manier een aanvulling op de bestaande democratie. 

Partners