Hieronder is een kaart opgenomen van de burgerberaden in Nederland. Onder de kaart worden de gebruikte symbolen toegelicht.

Burgerberaden in Nederland

Burgerinitiatief

Overheidsinitiatief (soms na burgerinitiatief)

G1000 (na burgerinitiatief en/of overheidsinitiatief)

 NPBO (na burgerinitiatief en/of overheidsinitiatief)

  Zorginitiatief

Andere vindplaatsen met overzichten:

Partners