Meer achtergrondinformatie

Minister Rob Jetten zendt op 4 juli 2022 een brief naar de Tweede Kamer over de inzet van het kabinet om met de kamer burgerfora te organiseren voor het klimaat- en energiebeleid.

Eva Rovers publiceert in april 2022 Nu is het aan ons, oproep tot echte democratie met een goed beargumenteerd en warm pleidooi voor burgerberaden. Volg haar op de Correspondent, waar ze regelmatig publiceert over het burgerberaad.

Op 11 maart 2022 vindt een dialoog van de Duurzame Doorbraak plaats over het burgerberaad. Dit netwerk is een verbreding van de eerdere beweging TransitieMotor, die in 2022 als lokale TransitieMotor Utrecht wordt voortgezet. Ook de Nederlandse hub van de Wellbeing Economy Alliance (WEAll) heeft wortels in de TransitieMotor.

In januari 2022 publiceert Stadszaken over het geslaagde burgerberaad ‘Samen in balans’ dat in 2021 in Zeist werd gehouden over de begroting van de gemeente: 40 van de 62 voorstellen van het burgerberaad werden door de Raad overgenomen. Lees verder bij de gemeente Zeist.

David van Reybrouck pleit op 8 oktober 2021 in NRC Handelsblad voor een klimaat PREferendum, waarbij alle burgers aan 20 voorstellen punten toekennen en er vier prioriteit geven. De voorstellen worden opgesteld door een jaarlijks Burgerberaad Klimaat.

Jelmer Mommers van Bureau Burgerberaad en klimaatjournalist bij de Correspondent vertelt voor Radio1 EenVandaag over het klimaatburgerberaad van de gemeente Amsterdam en de ervaringen in Frankrijk (4-8-2021 circa 16.15). 

De Coalitie Burgerberaad Klimaat en Milieu biedt op 22-6-2021 het Manifest BurgerberaadKlimaat.NU aan bij de Tweede Kamer.

De Commissie Brenninkmeijer brengt op 21 maart 2021 op verzoek van het kabinet, naar aanleiding van de kamerbreed gesteunde motie van het CDA-lid Agnes Mulder, advies uit over het beter betrekken van burgers bij het klimaatbeleid door burgerfora. Ed Nijpels, voorzitter van het Voortgangsoverleg Klimaatakkoord,  heeft Brenninkmeijer geïnterviewd. Dit is te zien in het webinar Tussen woorden en daden van 9 april 2021.

Bekijk in 3 minuten wat een burgerberaad is.

Beluister de uitleg van Eva Rovers voor de commissie Economische Zaken en Klimaat van de Tweede Kamer op 27-1-2021 om 15.07.

Een uitgebreide Burgerberaadgids is te vinden bij Extinction Rebellion.

Op 20-11-2020 vindt het transitiegesprek over het burgerberaad plaats, georganiseerd door de TransitieMotor. De Werkgroep Burgerberaad die daarna ontstond, organiseert twee online bijeenkomsten over het Burgerforum Kiesstelsel uit 2006:
– 17-2-2021 (YouTube) met Jacobine Geel (destijds voorzitter) en de Vlaamse politicoloog Yves Dejaeghere, oprichter van FIDE;
– 25-2-2021 (YouTube) met Manon de Jongh (promoveerde op dat burgerforum) en Harm van Dijk (G1000).

Op 11-11-2017 vindt de slotbijeenkomst plaats van het burgerberaad in Enschede over het omgaan met vuurwerk bij de jaarwisseling. Dit heeft als gevolg dat er in 2017 en 2018 vuurwerkvrije zones worden ingesteld. Lees het hele rapport over deze Stadsdialoog Vuurwerk dat G1000 samenstelde.

 

Internationaal

De Organisatie voor Europese Samenwerking en Ontwikkeling (OECD) heeft in 2020 onderzoek gedaan naar burgerfora in de wereld: Innovative Citizen Participation and New Democratic Institutions, Catching the Deliberative Wave (online kosteloos te lezen). De hiervan afgeleide Good Practice Principles for Deliberative Processes for Public Decision Making zijn kosteloos te downloaden en te gebruiken.
De OECD heeft voor dit onderzoek een openbare database opgebouwd met deliberatieve processen en instellingen, die ook projecten uit 2021 bevat. Op diverse kenmerken kan worden geselecteerd.
In november 2021 volgt een rapport met aanbevelingen voor het verbeteren van de kwaliteit van deliberatieve processen:
Evaluation Guidelines for Representative Deliberative Processes. In december 2021 gevolgd door: Eight ways to institutionalise deliberative democracy met acht uitgewerkte modellen.

In 2021 maken onderzoekers van de TU Berlijn een wereldwijde interactieve kaart met mini-publics (een ruimer begrip dan ‘burgerberaad’) van 1970 tot 2019, waarmee zichtbaar wordt hoe het aantal in de loop der jaren is gegroeid in verschillende landen.

Door Carnegie Europe zijn overeenkomsten en verschillen van de Climate Citizens’ Assemblies in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk beschreven en worden verbeteringsvoorstellen gedaan voor de kenmerken van nieuwe burgerberaden.

Het vergroten van de kennis over burgerberaden over het klimaat is het doel van het Knowledge Network on Climate Assemblies (KNOCA). KNOCA streeft naar een balans tussen academische kwaliteit, praktische toepasbaarheid, impact en toegankelijkheid. In juni 2022 verschijnt een rapport over de factoren die bepalen of een burgerberaad impact heeft. Het is opgesteld door Eva Rovers en Yves Dejaeghere.

In Ierland is een bekend en goed georganiseerd burgerberaad over abortus gehouden met grote impact, doordat het parlement de aanbeveling om abortus onvoorwaardelijk toe te staan overnam en in een referendum aan de bevolking voorlegde: 66% stemde vóór. Een goede beschrijving van het verloop en te leren lessen staat in Eva Rovers, Nu is het aan ons (blz 66 – 82); Patrick Chalmers schreef er in 2018 over in de Correspondent.

In Gdansk (Polen) vond een succesvol burgerberaad plaats over het voorkomen van rivieroverstromingen. Marcin Gerwin begeleidde deze en andere burgerberaden en stelde een handleiding voor burgerberaden op in meerdere talen, waaronder Engels.

Participedia.net is een wereldwijde kennisbank van casussen, methoden en organisaties die werken aan burgerparticipatie en democratische innovatie. Sinds 2022 is de informatie in het Nederlands toegankelijk. Gebruik voor burgerberaden om te beginnen deze link en verken met de filters. Beschrijf het burgerberaad waarbij jij betrokken bent volgens het format en voer het in met hulp van de handleiding.

Het Journal of Deliberative Democracy publiceert online enkele artikelen uit het tijdschrift, zoals een beschouwing over de hierboven genoemde publicaties van de OECD: People’s participation in process design.

Partners