Waarom een burgerberaad?

  • Polarisatie: Groepen in de samenleving en in de politiek dreigen zo ver uit elkaar te groeien dat ze niet meer naar elkaar kunnen luisteren, en niet meer samen tot oplossingen willen komen.
  • Korte termijnbeleid: Politici stellen moeilijke beslissingen uit, omdat ze anders mogelijk niet herkozen worden. Oplossingen voor langetermijnproblemen laten daarom op zich wachten.
  • Minder vertrouwen in de politiek: Veel burgers voelen zich niet gehoord en denken dat hun stem weinig invloed heeft. Burgerberaden geven burgers een stem. 
  • De politiek komt er niet uit: Zo is het de Nederlandse politiek tot op heden niet gelukt een perspectief uit te werken voor een toekomstbestendig landbouwbeleid.
  • Invloed van lobbygroepen: Nederlands politici kiezen regelmatig voor het poldermodel waarbij lobbygroepen uit het bedrijfsleven vaak onevenredig veel invloed hebben, hierdoor komen burgers buiten spel te staan.  
Waarom een burgerberaad?

Alle voordelen op een rij

De politiek functioneert beter met betrokken burgers. Burgers lopen soms voor op de politiek. Hun motivatie en kennis wordt via het burgerberaad toegankelijk voor de politiek.

Burgers verlangen urgente, vergaande besluiten rond de grote kwesties die betrekking hebben op hen. Door hen zelf in een burgerberaad te laten werken aan deze kwesties, begrijpen zij hoe moeilijk het is om goede, gedragen besluiten te nemen.

Een burgerberaad laat zien hoe je, vanuit verschillende standpunten, met kennisverwerving en in dialoog tot breed gedragen besluiten kunt komen.

Doordat de politiek aanbevelingen van het burgerberaad overneemt, groeit het vertrouwen van de burgers in de politiek.

Partners