Het landelijk netwerk Burgerberaden wordt gevormd door een aantal non-profits organisaties die zich bezighouden met burgerberaden. Voorlopig zijn dat Stichting G1000.nu, Bureau Burgerberaad, Meer Democratie, De Transitiemotor en het NPBO

Op deze website komt meer informatie over onze organisaties, over burgerberaden in het algemeen, een agenda etc. Meer informatie volgt zo snel mogelijk.